Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Linkedin Compartir en Google+ Compartir en Whatsapp
Àrea Restringida
Twitter ACDI
II Congrés d’Infermeres Directives de Catalunya
Associa

Associa't - Butlleta d'Inscripció

Quota Anual: 60 €
* Dades obligatòries
DADES PERSONALES
DADES PROFESSIONALS
DADES BANCÀRIES (rebut domiciliat)
PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades que puguin ser subministrats per vostè seran incorporades a un fitxer titularitat de ACDI. Té com a finalitat la gestió administrativa, permetre el cobrament de les quotes corresponents, la tramesa d'informació que pugui resultar del seu interès per la seva condició de soci, així com el manteniment del contacte.
En qualsevol moment vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, respecte de les seves dades personals, enviant un escrit, acompanyat de la fotocòpia del seu DNI a:
ACDI. Associació Catalana de Direccions Infermeres. C/ Galileo, 303-305. 08028 Barcelona. Espanya, o bé remetent-lo a la següent adreça: secretaria@acdi.cat

enviant...enviant...
Dubtes o incidències amb la inscripció: secretaria@acdi.cat
ACDI: C/ Galileo, 303-305. 08028 Barcelona. Espanya  |  secretaria@acdi.cat - juntadirectiva@acdi.cat  |  tel.: +34 902 190 848 - Fax: +34 902 190 850
Desenvolupament Web: GRUPO FERPUSER